kategorie certifikací

  • technologie cctv a dscprůmyslové kamerové technologie a digital security controls
  • elektroinstalaceinstalace soustavy elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů
  • protipož‡rní konstrukceprotipožární konstrukce Promat
  • mont‡že a opravyvyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů v rozsahu E1/B, do i nad 1000 V v objektech třídy A a B

 

 

 

 

živnostenská oprávnění

získané certifikace


osvědčení

Toto osvědčení opravňuje k činnosti provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosferické a statické elktřiny.


certifik‡t cctv

Toto potvrzení opravňuje k projekti, konfiguraci a montáži průmyslové kamerovŽ technologie.

certifik‡t dsc

Toto potvrzení opravňuje k projekti, konfiguraci a montáži uvedeného typu zařízení.

oprávnění 14298/5/08/ez-m/o-e1/b

Toto potvrzení opravňuje provádění montáží a oprav vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů


osvědčení vyhl. č. 50/78 sb.

Odborná způsobilost v elektrotechnice


osvědčení protipožární konstrukce promat

Pro provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

osvědčení kontrolní technik

provádění kontrol požárně bezpečnostních zařízení

certifikát

montáže a projekce systémů EZS, CCTV, DT

certifikát

DSC control panels and detection devices