Odborné porovnání nákladů na vytápění

Porovnání nákladů na vytápění tepelným čerpadlem, zemním plynem a Infrapanely PION ThermoGlass nebo PION Classic


Definice pojmů

Říkáme-li nejlevnější topení, tak máme na mysli porovnání tři typů vytápění:
- dnes módní tepelné čerpadlo a podlahové topení ať jsou pořizovací náklady jakékoliv
- plynový kotel a podlahové topení
- nfrapanely ThermoGlass nebo PION
Velmi často slyšíme názory zákazníků typu: "Jejda ty infrapanely jsou na elektriku, jejich provoz je strašně drahý, to my si raději pořídíme tepelné čerpadlo nebo plynový kotel."
V následujícím si ukážeme, že i při uvažované stoupající ceně elektrické energie (a pochopitelně i ceny plynu) jsou, při zakalkulování všech nákladů spojených s pořízením a provozem topného systému, infrapanely zcela jasným favoritem.
Nejlepším způsobem, jak se dobrat smysluplných výsledků je zvolit si nějaký modelový případ (dům) a pro něj spočítat kompletní náklady na topení v horizontu cca 25 let pro tři výše uvedené topné systémy.
Budeme postupovat krok za krokem, aby bylo zcela jasné, jak jsme se k jednotlivým nákladovým položkám dobrali a jak se projeví v celkové kalkulaci. Podotýkáme, že to nebude nic radostného a ukáže nám to, jak ohromné částky peněz vynaložíme na topení a že správná volba topného systému může nemalé částky ušetřit.

Parametry modelového domu

Užitná (vytápěná) plocha: 150 m2
Energetická třída: B
Roční potřeba tepla: 60 kW/m2 (tj. 9 000 kWh)
Počet osob: 4
Spotřeba TUV: 30 l/osoba/den
Spotřeba energie na TUV: 3 000 kWh

Vstupní ceny energií

Cenu elektrické energie bereme po započítání paušálních plateb, v sazbě D45d a tarifu NT 3,0 Kč/kWh.
Cena plynu po započítání paušálních plateb 2,0 Kč/kWh.
Na počátku, při porovnávání jednotlivých topných systémů, nebudeme uvažovat zvyšování cen energií. To provedeme až na konci pro několik úrovní navýšení cen energií v horizontu 25 let.
Speciálně u elektřiny je zapotřebí si uvědomit, že výsledná cena za dodávku el. energie je složena z několika částek, kde cena za silovou elektřinu je dnes v podstatě dána cenou na burze. Druhou část ceny tvoří regulované položky jako distribuce, příspěvek na obnovitelné zdroje a daně (z elektřiny a DPH). Takže např. zvýšení ceny silové elektřiny na dvojnásobek se na výsledné ceně pochopitelně dvojnásobně neprojeví. Viz následující grafy, které ukazují cenu za dodávku 1kWh elektřiny, kde druhý graf je pro případ, že cena silové elektřiny stoupne na dvojnásobek.


Krok za krokem

Pouhopouhá spotřeba

Začněme tím, že nebudeme uvažovat nárůst cen energií. Zobrazíme si celkovou spotřebu jednotlivých systémů v horizontu 25 let tak, jak nám ji předvádějí zejména dodavatelé tepelných čerpadel.


Z uvedeného grafu je na první pohled patrné, že tepelné čerpadlo by bylo zcela bezkonkurenční.

Pořizovací náklady

Pořizovací náklady jsou jednou z významných položek, se kterou musíme při výpočtu nákladů na topení uvažovat.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, podlahové topení, nádrž na ohřev TUV a montáž. 445 000,- Kč
Plynový kotel, bojler na ohřev TUV, podlahové topení a montáž 191 000,- Kč
Infrapanely ThermoGlass, elektrický bojler na ohřev TUV a montáž 81 000,- Kč

Zahrneme-li výše uvedené ceny pořízení do grafu dostaneme:

To už je trochu jiný graf, než když uvažujeme pouhou spotřebu.

Další parametry systémů

U tepelných čerpadel udávají výrobci tzv. COP (což je poměr mezi množstvím vstupní a výstupní energie) kolem 3,5. To je ovšem pro venkovní teplotu 7°C a pro teplotu výstupní vody 35°C. Klesá-li venkovní teplota, COP se silně mění. Při teplotách kolem -8°C byly naměřeny hodnoty COP menší než 2. Pro další úvahy budeme brát průměrný COP 2,5.
U plynu musíme proti tepelnému čerpadlu a infrapanelům započítat ještě spotřebu elektřiny oběhového čerpadla (čerpadel). Čerpadlo nemá velký výkon, ale v důsledku ekvitermní regulace je v provozu 24 hodin, což za topnou sezónu představuje částku cca 3 500,- Kč. U plynového topení nemáme levnou sazbu NT. Takže proti tepelnému čerpadlu a infrapanelům zaplatíme více za elektřinu spotřebovanou na běžný provoz domácnosti. Toto navýšení představuje cca 4 500,- Kč/rok.
Infrapanely tím, že neohřívají přímo vzduch, ale všechny pevné předměty, podlahy a stěny, nepotřebují dosahovat pro dosažení tepelné pohody tak vysokou teplotu vzduchu jako konvekční systémy. Rozdíl je zhruba 10%-15% menší spotřeba energie.
Zahrneme-li všechny výše uvedené parametry do grafu dostaneme:

Tady už infrapanely na tom nejsou tak špatně.

Údržba a opravy

Další položkou, která není zanedbatelná jsou opravy a údržba jednotlivých topných systémů.
Tepelné čerpadlo: Po 12 letech výměna kompresoru, vrtule ložisek atd. 60 000,-Kč
Plynový kotel: Po 12 letech repase kotle + pravidelné nutné revize 30 000,-Kč
Infrapanely ThermoGlass Bez údržby

Zahrneme-li údržbu a opravy do grafu dostaneme:

Zde už se nám topný systém na bázi infrapanelů jeví jako nejvýhodnější. Pojďme ale dál.

Hypotéční úroky

Většina nově pořizovaných domů je pořizována s pomocí hypotéčního úvěru. Pochopitelně o co levnější topný systém použijeme o to budeme mít nižší hypotéku a úrokové zatížení. Pro další jsme uvažovali hypotéční úrok ve výši 5%p.a. a dobu hypotéky 20 let. V grafu jsou tedy zahrnuty jak náklady na energie tak splátky hypotéčního úvěru po dobu 20 let, ze kterého je placena investice do topného systému. Potom jsou už zahrnuty pouze náklady na energie.


Zde je vidět, že investiční náklady ve spojení s hypotéčním financováním zcela diskvalifikují tepelné čerpadlo a plynový kotel tom také není zvlášť dobře.

Zvýšení cen energií

Dostáváme se k poslední a ne nevýznamné části našich úvah. Co provede s naším výpočtem každoroční navyšování cen energií.
Cena elektrické energie je již dnes odvozována od cen na burze a v současné době se pohybuje kolem 50€/MWh. To že nebude růst bůh ví kam je možno odvodit od požadavku ČEZu, který chtěl v případě spuštění dalšího bloku JTE v roce 2032 garanci od státu na výkup elektřiny, pokud by se dostala pod hodnotu kolem 60€ - 70€. Tzn. ČEZ se obává, že v budoucnu bude elektřiny dostatek a její cena by mohla být na burze nízko. Cena plynu přiměřeně kopíruje cenu elektřiny.
Další dva grafy jsou pro případ nárůstu ceny tarifu NT ze 3Kč/kWh na cca 6Kč/kWh v prvním případě a na cca 7,5Kč/kWh v druhém případě (což by odpovídalo ceně silové elektřiny cca 200€/MWh).
Je vidět, že i při velmi strmém nárůstu ceny el. energie je stále topení infrapanely ThermoGlass nejvýhodnější.
Ještě se můžeme podívat na případ, kdy by cena plynu nerostla takovým tempem jako cena el. energie. V tomto případě jsme uvažovali nárůst ceny z 2,0Kč/kWh na pouhých 3,50Kč/kWh.

Závěr

Pokud jsme zahrnuli do našeho výpočtu všechny náklady, které jsou spojené s pořízením, provozem a údržbou jednotlivých topných systémů, vyšel z toho topný systém na bázi infrapanelů ThermoGlass vítězně i za předpokladu enormního navýšení cen elektrické energie.
Poslední graf ukazuje celkové roční náklady na jednotlivé topné systémy včetně ohřevu TUV.

Další výhody infrapanelů ThermoGlass

Infrapanely ThermoGlass jsou výhodné z ekonomického hlediska. Navíc zde přistupují další nezanedbatelné výhody topení infrapanely.
- Velmi příjemné sálavé teplo
- Nedochází k víření prachu
- Díky vyšší teplotě zdí nedochází ke kondenzaci vodní páry a tvorbě plísní, což je častý problém i dobře zateplených domů
- Minimální teplotní rozvrstvení vzduchu (i ve vysokých místnostech)
- Pohodlná regulace v jednotlivých místnostech
- Bezúdržbový systém