Přínosy pro zdraví

Infračervené teplo blahodárně působí na imunitní systém; úlevu pocítí alergici, astmatici i revmatici.


Podporuje zdravý životní styl

Infratopení stimuluje metabolismus, má detoxikační efekty a pomáhá doma udržovat čistší vzduch.

První model infračervené kabiny vytvořil v Japonsku doktor Tadishi Ishikawa v roce 1967. Vynález byl nejprve využíván výhradně pro medicínské účely; v roce 1982 byla pak představena infračervená sauna s využitím pro nejširší veřejnost. Od té doby její popularita roste jak v soukromém sektoru, tak mezi lékaři a terapeuty coby pomůcka léčebných metod.
Pacienti s různými stupni revmatických potíží velmi pozitivně hodnotí nízkou míru cirkulace vzduchu a stabilní úroveň vlhkosti. Tyto výhody velmi kladně hodnotí i lidé s astmatem. Alergici pak navíc většinou pociťují úlevu i díky dalším výhodám infra zařízení mezi něž mj. patří: relativně menší množství prachu, pylu, bakterií a plísňových spor ve vzduchu.

Likviduje plíseň, takže vaše bydlení bude suché a příjemně teplé

Infratopení PION vysušuje zdi a další stavební konstrukce, ve kterých obvykle přežívají plísně a houby.

Toho, že máme doma plíseň, si často ani nevšimneme – může být ukryta ve tmavých a nepřístupných místech, někdy se projeví zatuchlým vzduchem, v jiných případech ji vůbec nepostřehneme. Pocítíme ji však časem na svém zdraví v podobě alergií či chronických dýchacích potíží. V místech s výskytem plísní se také vždy přitíží astmatikům, alergikům či rekonvalescentům.
Stačí však, aby v bytě bylo dostatečně sucho a teplo, a plísně samy zmizí. Topení PION může tento proces zásadně urychlit.
Princip vysoušení tělesy PION spočívá v tom, že teplota zdi je vyšší než teplota vnitřního vzduchu a nedochází ke kondezaci vodní páry na povrchu zdi.

Je tiché a čisté

Mnohé zdroje tepla vydávají rušivé zvuky. Možná je nepostřehnete přes den, ale v noci vás například spuštění kotle spolehlivě probudí. Stejně nepříjemné jsou zvuky vydávané akumulačním topením. Přístroje PION jsou ale zcela tiché!
Místnosti vytápěné tělesy PION jsou také obecně čistší díky menší cirkulaci vzduchu: Nepoužívají totiž žádné větráky, které by způsobovaly víření prachu, pylu, roztočů a dalších alergenů.
PION ocení proto lidé trpící alergií na prach*. Ke snížení cirkulace vzduchu totiž přispívá i rovnoměrné rozvrstvení teplot v místnosti vyhřívané infratopením (teplota u stropu je jen o 1 °C vyšší než teplota u podlahy). Teplý vzduch nestoupá vzhůru a studený neklesá dolů v takové míře jako při běžném vytápění – proto je pohyb prašných částeček podstatně omezen.
* Jako alergie na prach v domácnosti se označuje přecitlivění na výkaly roztočů habitujících v prašném prostředí. Alergická reakce imunitního systému není v tomto případě vyvolána přímo prachem, ale výkaly, které ulpívají na jeho smítkách a jakýmkoli prouděním vzduchu se zvíří. Čím menší je podíl proudění, tím pro alergika lépe.

Dobrá zpráva pro životní prostředí

Topení PION je stejně jako většina moderních vytápěcích technologií založeno na využívání energií vyrobených efektivním způsobem ve specializovaných zařízeních s distribucí do spotřebních míst. Na rozdíl od jiných topných systémů tak nepřispívá k lokálnímu znečišťování.