nabízené služby

Infratopení PION

prodej a instalace infratopení PION Thermoglass
prodej a instalace infratopení PION Classic
úspora až 40 % za topení

Silnoproudé elekroinstalace

v nebytových prostorech – obchody, kanceláře, školy atd.
v průmyslových prostorech – výrobní haly, sklady atd.
v bytových domech
v rodinných domech

Slaboproudé elektroinstalace

STA v bytových domech – pozemní a satelitní digitální příjem TV
dorozumívací zařízení – domácí telefony
strukturovaná kabeláž – rozvody a oživení

Osvětlení vnitřní a venkovní

v nebytových prostorech – obchody, kanceláře, školy atd.
v průmyslových prostorech – výrobní haly, sklady atd.
v bytových domech
v rodinných domech
silnic, chodníků, parků, zahrad atd.

Hromosvody a uzemňovací soustavy

v provedení Cu
v provedení ZnFe
v provedení AlMgSi

Revize elektrických zařízení

elektroinstalací do 1000V
hromosvodů
ručního nářadí a spotřebičů

dále

Modernizace, opravy a rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů do 1000 V v bytové, zemědělské, občanské a průmyslové výstavbě.

Zhotovení projektových dokumentací

Zhotovení návrhu elektroinstalačních rozvodů

Poradenská činnost v oboru elektrorozvodů

Zpracování nezávislého cenového rozpočtu k porovnání pro investora

Zhotovení elektroinstalačních rozvodu a jejich kompletace

Nákup a prodej elektroinstalačních materiálů

Zhotovení uzemnění a hromosvodů na všech druzích střešních krytin

Zhotovení elektronického zabezpečovacího systému (EZS) včetně možnosti automatického volání narušeného objektu na předem určený mobilní telefon nebo na pult centralizované ochrany (PCO)

Zhotovení elektronického požárního systému (EPS) včetně možnosti automatického volání narušeného objektu na předem určený mobilní telefon nebo na pult centralizované ochrany (PCO)

Zhotovení systému domácích telefonů popř. s el. ovládáním vstupních dveří popřípadě instalace funkce intercom, (možnost komunikace mezi telefonními stanicemi)

Rozvody státního (pevného) telefonu, internetu

Zhotovení rozvodů společné antény (STA) v rodinných, činžovních a panelových domech včetně přípravy pro příjem satelitních stanic

Zhotovení veřejného osvětlení včetně stavby stožárů

Instalace infrapasivních senzorů k ovládání schodišťového osvětlení v bytových domech (úspora energie až o 2/3)

Zhotovení výchozích a periodických revizí el. zařízení včetně odstranění zjištěných závad

Zhotovení revizí elektroinstalací, el. ručního nářadí, el. spotřebičů a el. strojů